Σε πείσμα των καιρών, στοχεύουμε, προσπαθούμε, πετυχαίνουμε!

Στις 21-06-2016 απονεμήθηκε στην εταιρεία μας ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ με τίτλο “ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ”. Η πατέντα αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος INSYSME http://www.insysme.eu/.

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε οπτοπλίνθους μεγάλων διαστάσεων για την κατασκευή μονής τοιχοποιίας, για κατασκευή τοίχων πλήρωσης και φέρουσας τοιχοποιίας (άοπλης και οπλισμένης), με δυνατότητα τοποθέτησης

κατακόρυφου και οριζόντιου οπλισμού και δυνατότητα φιλοξενίας καλωδίων και σωληνώσεων και έχει σκοπό την βελτίωση της σεισμικής και ενεργειακής συμπεριφοράς των συμβατικών κατασκευών (για παράδειγμα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή άοπλη φέρουσα τοιχοποιία) και την δυνατότητα αξιοποίησης των ίδιων οπτοπλίθων για κατασκευές οπλισμένης τοιχοποιίας.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε μας!

Μάθε να μοιράζεσαι