Εργοστάσιο παραγωγής

Κεραμιδιών

Βασιλικό Ευβοίας

Εργοστάσιο παραγωγής

Τούβλων

Σχηματάρι Βοιωτίας

63ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας Τ.Κ.320 09
22620 59412 | 22620 59329
22620 59455 | 22620 59456
22620 59457
6936900044 | 6936900045
Fax +30 22620 59356
[email protected]
ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ