Σε πείσμα των καιρών, στοχεύουμε, προσπαθούμε, πετυχαίνουμε!

Στις 21-06-2016 απονεμήθηκε στην εταιρεία μας ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ με τίτλο “ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ”. Η πατέντα αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος INSYSME http://www.insysme.eu/.

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε οπτοπλίνθους μεγάλων διαστάσεων για την κατασκευή μονής τοιχοποιίας, για κατασκευή τοίχων πλήρωσης και φέρουσας τοιχοποιίας (άοπλης και οπλισμένης), με δυνατότητα τοποθέτησης

Continue Reading

New Products

Chalkis SA, loyal to its customer needs for innovation and continuous improvement of quality, continues to research and produce new products. Aiming at expansion of provided options, the new colors of the French and Roman-style tiles, aim to satisfy even the most demanding customer. And we do not stop here!

Continue Reading

sv8ke

ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. © 2014 - Πνευματικά δικαιώματα. Πολιτική Προστασίας δεδομένων
Powered by CUBE