Επισμαλτωμένα κεραμίδια

Τα επισμαλτωμένα κεραμίδια αποτελούν το πιο σύγχρονο προϊόν της εταιρίας ΧΑΛΚΙΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με εφαρμογή σύγχρονης αυτοματοποιημένης και πιστοποιημένης τεχνολογίας.

1ο & 2ο Εργοστάσιο
Βασιλικού Ευβοίας

Βασιλικό Ευβοίας 340 02
Τηλ.: 22210 52839
Fax: 22210 53248

Εργοστάσιο Σχηματαρίου

63ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας 320 09
Τηλ: 22620 59412
Fax: 22620 59356

e-mail: info@xalkis-sa.com